ELTE – Infotárs projekt

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem

Az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Informatikai karának a Széchenyi-terv
által támogatott kutatási pályázata az Infotárs projekt, melyben olyan új
képzések és a hozzájuk kapcsolódó tananyagok fejlesztését tűzték ki célul,
amelyek a mai ökonómiai és szociológiai kihívásokra – gazdasági válság,
munkaerő-piaci egyensúlytalanságok, társadalmi, közösségi és személyközi
konfliktusok felerősödése, technológiai fejlődés – adnak választ.

A pályázat
négy fő területen, az informatikai képzések, az önálló tanulást segítő, interaktív,
a tananyag tartalmának megfelelő struktúrájú oktatási modell kialakításán, a
kompetenciákat fejlesztő, a modern tudományszemléletnek megfelelő,
interdiszciplináris képzések létrehozásán, valamint a destruktív jellegű
társadalmi, csoportközi, szervezetközi és szervezeti konfliktusok megértése és
kezelése terén kíván az ELTE törekvéseihez, céljaihoz, fejlődéséhez
csatlakozni.

A Társadalomtudományi karon kifejlesztésre kerülő modul rendszerű
képzés célcsoportja az egyetemi hallgatók mellett a rendészeti, oktatási,
szociális, közigazgatási, munkaügyi szakemberek jelentik, a másodlagos
célcsoportját a Társadalomtudományi, és az Informatikai Kar oktatói alkotják,
akik felkészülnek a digitális tananyagok fejlesztésére, felhasználására oktatói
munkájuk során.

A projekt eredményeként az egyetem képzési kínálata sokféle
képzésben felhasználható, az interaktív, digitális tananyaggal, új képzési
formákkal, új szakirányú továbbképzés lehetőségével bővül.

Kovács Rhewa Andrea