Címke: ELTE

Az út Nagyszombattól Pestig – ELTE 2. rész

ELTE

ELTE

1921 és 1950 között az Egyetem alapítójának, Pázmány Péter esztergomi
érseknek a nevét viselte. Az 1950-es átnevezés után az ELTE joga a tudományos
fokozatok adományozására megszűnt.

A szigorú szocializmus időszakában a felvételnél már nem feltétlenül a tanulmányi eredmény döntött, előtérbe került
a származás szerinti kategorizálás, ami a mai napig felemlegetett igazságtalansággal járt együtt. 1954-től önálló lett az ideológiai és az orosz nyelvi képzést végző Lenin Intézet, illetve 1953 és 1956 között két-két kisebb
karra bomlott fel a Természettudományi és Bölcsészettudományi fakultás. Az
1956-os forradalom a budapesti egyetemisták megmozdulásával kezdődött, éppen
ezért a forradalom leverése utáni megtorlás őket is sújtotta, méghozzá elég
szigorúan.
Tovább a folytatáshoz

Az út Nagyszombattól Pestig – ELTE

ELTE

ELTE

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, azaz az ELTE Magyarország egyik legrégebbi, és legnagyobb hírű
felsőoktatási intézménye, melyet Pázmány Péter esztergomi érsek alapított 1635-ben,
és a jezsuita rend irányítása alá helyezte Nagyszombat városában.

A mai Szlovákia területén lévő városból a jezsuita rend feloszlatása után 1777-ben
került Budára az egyetem, méghozzá a királyi palota területére. Az eredetileg
bölcsészeti, és teológiai karok mellé 1667-ben a jogi, majd 1769-ben az orvosi
kar került fel, a budai költözés után pedig speciális tanfolyamok formájában
megindult a hazai mérnökképzés, és Európában egyedülálló módon az állatorvosi
oktatás is helyet kapott az egyetemen. Az intézmény 1784-ben költözött át Pestre,
a mai helyére.
Tovább a folytatáshoz

ELTE – Infotárs projekt

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem

Az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Informatikai karának a Széchenyi-terv
által támogatott kutatási pályázata az Infotárs projekt, melyben olyan új
képzések és a hozzájuk kapcsolódó tananyagok fejlesztését tűzték ki célul,
amelyek a mai ökonómiai és szociológiai kihívásokra – gazdasági válság,
munkaerő-piaci egyensúlytalanságok, társadalmi, közösségi és személyközi
konfliktusok felerősödése, technológiai fejlődés – adnak választ.

A pályázat
négy fő területen, az informatikai képzések, az önálló tanulást segítő, interaktív,
a tananyag tartalmának megfelelő struktúrájú oktatási modell kialakításán, a
kompetenciákat fejlesztő, a modern tudományszemléletnek megfelelő,
interdiszciplináris képzések létrehozásán, valamint a destruktív jellegű
társadalmi, csoportközi, szervezetközi és szervezeti konfliktusok megértése és
kezelése terén kíván az ELTE törekvéseihez, céljaihoz, fejlődéséhez
csatlakozni.
Tovább a folytatáshoz