Az út Nagyszombattól Pestig – ELTE

ELTE

ELTE

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, azaz az ELTE Magyarország egyik legrégebbi, és legnagyobb hírű
felsőoktatási intézménye, melyet Pázmány Péter esztergomi érsek alapított 1635-ben,
és a jezsuita rend irányítása alá helyezte Nagyszombat városában.

A mai Szlovákia területén lévő városból a jezsuita rend feloszlatása után 1777-ben
került Budára az egyetem, méghozzá a királyi palota területére. Az eredetileg
bölcsészeti, és teológiai karok mellé 1667-ben a jogi, majd 1769-ben az orvosi
kar került fel, a budai költözés után pedig speciális tanfolyamok formájában
megindult a hazai mérnökképzés, és Európában egyedülálló módon az állatorvosi
oktatás is helyet kapott az egyetemen. Az intézmény 1784-ben költözött át Pestre,
a mai helyére.

Az oktatás egészen 1844-ig kizárólag latin nyelven folyt, mely
egy olyan soknemzetiségű országban, mint az Osztrák-Magyar Monarchia mind
etnikai, mind pedig politikai szempontból semleges nyelvnek számított. Az
1848-as év a Vallás és Közoktatási Minisztérium fennhatósága alá helyezte az
intézményt, később a kiegyezés után erőteljes németesítő törekvés mutatkozott,
ám ezek egyúttal hasznos reformok bevezetését is előkészítették, illetve véghez
is vitték.

Ezután kezdődött az egyetem életének egyik legintenzívebb fejlődési
szakasza, ez idő tájt jött létre az Egyetemi Könyvtár, illetve nemzetközi hírű
tudósok adták egymásnak a katedrát. Az Egyetem több átszervezésen is átesett, több
kara kivált, és önállósodott. Ma is használatos nevét 1950-ben nyerte el.

Kovács Rhewa Andrea