Címke: oktatás

Az út Nagyszombattól Pestig – ELTE 2. rész

ELTE

ELTE

1921 és 1950 között az Egyetem alapítójának, Pázmány Péter esztergomi
érseknek a nevét viselte. Az 1950-es átnevezés után az ELTE joga a tudományos
fokozatok adományozására megszűnt.

A szigorú szocializmus időszakában a felvételnél már nem feltétlenül a tanulmányi eredmény döntött, előtérbe került
a származás szerinti kategorizálás, ami a mai napig felemlegetett igazságtalansággal járt együtt. 1954-től önálló lett az ideológiai és az orosz nyelvi képzést végző Lenin Intézet, illetve 1953 és 1956 között két-két kisebb
karra bomlott fel a Természettudományi és Bölcsészettudományi fakultás. Az
1956-os forradalom a budapesti egyetemisták megmozdulásával kezdődött, éppen
ezért a forradalom leverése utáni megtorlás őket is sújtotta, méghozzá elég
szigorúan.
Tovább a folytatáshoz

Az út Nagyszombattól Pestig – ELTE

ELTE

ELTE

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, azaz az ELTE Magyarország egyik legrégebbi, és legnagyobb hírű
felsőoktatási intézménye, melyet Pázmány Péter esztergomi érsek alapított 1635-ben,
és a jezsuita rend irányítása alá helyezte Nagyszombat városában.

A mai Szlovákia területén lévő városból a jezsuita rend feloszlatása után 1777-ben
került Budára az egyetem, méghozzá a királyi palota területére. Az eredetileg
bölcsészeti, és teológiai karok mellé 1667-ben a jogi, majd 1769-ben az orvosi
kar került fel, a budai költözés után pedig speciális tanfolyamok formájában
megindult a hazai mérnökképzés, és Európában egyedülálló módon az állatorvosi
oktatás is helyet kapott az egyetemen. Az intézmény 1784-ben költözött át Pestre,
a mai helyére.
Tovább a folytatáshoz

Romlik a hazai oktatás színvonala

Az oktatás színvonala

Az oktatás színvonala

A tavalyi PISA felmérés már rámutatott arra, hogy a magyar oktatás színvonala egy romló, csökkenő tendenciát mutat, főként a következő évek viszonylatát vizsgálva. Ezért a szakemberek számára egyértelmű, hogy be kell avatkozni, ebbe az igencsak negatív irányú fejlődésbe, azonban az még egyelőre vitatott, hogy milyen eszközök segítségével. Persze arra a tényre is rámutattak, hogy korántsem mindegy, hogy az oktatásban résztvevő diákok milyen családi háttérrel rendelkeznek (minél jobb a családi háttér, annál jobban tanul a diák is), illetve az oktatás helyszíne is jelentősen közrejátszik ebben a kimutatásban.

Tehát, az oktatás színvonalát, illetve a diákok tanuláshoz való viszonyát jelentősen meghatározza az is, hogy milyen településről beszélünk, hogy miként állnak a diákok a tanuláshoz, hogy milyen motivációi vannak. Tovább a folytatáshoz

Kell az informatika az oktatásba?

Digitális oktatás!

Digitális oktatás!

Még manapság is meglehetősen sok vita van arról, hogy szükségesek-e a különféle modern informatikai eszközök az oktatásban, vagy inkább maradjon minden a régiben. Itt elsősorban az eszközökről van szó, tehát az digitális táblákról, laptopokról, amelyek manapság már sok intézmény szerves részét képezik még az osztálytermekben is. Nem kérdéses, hogy nincs olyan gyermek, aki ne értene valamilyen szinten a számítógépekhez. Alapvetően tehát az oktatás ezekkel az eszközökkel sikeres lehet, mivel a diákok használni mindenképp tudják a készülékeket. Azonban felmerül a kérdés, hogy ezek az eszközök a készségeiket jobban fejlesztik-e, mint a hagyományos iskolaszerek! Tovább a folytatáshoz

Képzések és oktatási intézmények Magyarországon!

Képzés és oktatás

Nem kérdéses, hogy a legkülönfélébb képzéseknek óriási szerep jut a társadalom összes rétegében, s ennek nagyrészt gazdasági következményei is vannak. Hazánkban szinte minden képzés elérhető, ami a világ többi pontján is, így megfelelő szorgalommal bárki megvalósíthatja az álmait. Kétségtelen, hogy a képzések tárháza óriási, s a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre csak bővül. Mindig keletkeznek olyan szegmensek a technológiában, s általában a tudományokban, amelyekre érdemes odafigyelni, ugyanis kis idő elteltével már az emberiség lételemévé válnak. Tovább a folytatáshoz