Romlik a hazai oktatás színvonala

Az oktatás színvonala

Az oktatás színvonala

A tavalyi PISA felmérés már rámutatott arra, hogy a magyar oktatás színvonala egy romló, csökkenő tendenciát mutat, főként a következő évek viszonylatát vizsgálva. Ezért a szakemberek számára egyértelmű, hogy be kell avatkozni, ebbe az igencsak negatív irányú fejlődésbe, azonban az még egyelőre vitatott, hogy milyen eszközök segítségével. Persze arra a tényre is rámutattak, hogy korántsem mindegy, hogy az oktatásban résztvevő diákok milyen családi háttérrel rendelkeznek (minél jobb a családi háttér, annál jobban tanul a diák is), illetve az oktatás helyszíne is jelentősen közrejátszik ebben a kimutatásban.

Tehát, az oktatás színvonalát, illetve a diákok tanuláshoz való viszonyát jelentősen meghatározza az is, hogy milyen településről beszélünk, hogy miként állnak a diákok a tanuláshoz, hogy milyen motivációi vannak.

A PISA vizsgálat eredménye azt is megmutatta, hogy az iskolások matematikai, szövegértés és természettudományi ismeretei is romlottak az utóbbi időkben, aminek köszönhetően az iskolák diákjai az átlag alatt teljesítenek.

Egy másik felmérésben pedig arra is rávilágítottak, hogy a területek közötti eredmények igen hatalmas eltéréseket mutatnak. A szakiskolák helyzetét igen súlyosnak ítélték, hiszen az itt tanuló diákok eredményei igencsak lesújtóak és hatalmas aggodalomra adnak okot. A legrosszabb eredményt az oktatás tekintetében Észak-Magyarországon produkálják, míg a legjobb eredményt Közép-Magyarországon érték el, ami legfőképpen a budapesti tanulók szorgosságának tudható be.